MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

25/2014.(III.12.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda 2014/2015-ös nevelési évre történő beiratkozás időpontjának kitűzéséről

 

A Képviselő-testület:

 

             1./ A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda 2014/2015-ös nevelési évre történő beiratkozás időpontjának 2014. április                     23-24-25.-ei napokat tűzi ki.