MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

24/2014.(III.12.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda továbbképzési programjáról

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda továbbképzési programját a beterjesztetek szerint elfogadja.