MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

23/2014.(III.12.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Művelődési Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A Művelődési Ház és Városi Könyvtár módosított Alapító Okiratát jóváhagyja az alábbiak szerint.

 

2./ Az alapító okirat 3. pontjának szakfeladati felsorolását a 68/2013 (XII.29) NGM rendelet szerint a következő kormányzati funkciókra cserélődnek:

 

1.   A költségvetési szerv alaptevékenysége:

 

Kormányzati funkció száma

Kormányzati funkció neve

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

082010

Kultúra igazgatása

081010

Sport, rekreáció igazgatása

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044

Könyvtári szolgáltatások

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

 

     3./ Az alapító okirat 3. pontjának szakfeladat felsorolása                    2012. március 07. napon hatályát veszti.

 

     4./ Megbízza az intézményvezetőt, hogy a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében az Alapító Okiratot 8 napon belül megküldeni szíveskedjen a Magyar Államkincstárhoz.

 

         Határidő: 8 napon belül

         Felelős: Vonáné Pásztor Éva intézményvezető;