MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2014.(III.12.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A kápolna felújítására vonatkozó teendőkről

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Az önkormányzat tulajdonában lévő kápolna felújítására vonatkozóan árajánlatokat kér be.

 

Megbízza Papp Bertalan polgármestert, hogy erre vonatkozóan az árajánlatokat kérjen be.

 

         Határidő: Folyamatos

          Felelős: Papp Bertalan polgármester