MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2014.(III.12.)

H A T Á R O Z A T A:

 

 

Máriapócs Város Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési

Tervének jóváhagyása

 

 

A Képviselő-testület:

 

           1./  Máriapócs Város Önkormányzatának 2014. évi Közbeszerzési Tervét elfogadja.

                 Felelős: Papp Bertalan polgármester