MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2014.(III.12.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A 2014. évi könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséről

 

A Képviselő-testület:

 

 

         1./ Máriapócs Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2014. évi könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylését 3 millió Ft-tal - azaz három millió forinttal -  elfogadja.

 

              Határidő: Folyamatos

                        Felelős: Vonáné Pásztor Éva intézményvezető