MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2014.(III.12.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Képviselő-testületnek -  a MÁV Zrt-vel kötendő támogatási szerződése

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A  MÁV Zrt-vel (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. sz.) kötendő támogatási szerződést elfogadja.

 

2./ Felkéri a Polgármestert, és a Jegyzőt, hogy kösse meg a támogatási szerződést és annak megfelelően tegye rendbe a területet.

 

               Határidő: azonnal

               Felelős: Papp Bertalan polgármester;

                             Dr. Juhász Szabolcs jegyző;