MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2014.(III.12.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A TRV Zrt. bérleti üzemeltetési szerződés 2. számú módosításának  elfogadása

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok,                Kossuth Lajos u. 5. sz.) bérleti-üzemeltetési szerződés 2. számú módosítását elfogadja.

 

         2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a módosított szerződést írja alá.

 

              Határidő: azonnal

              Felelős: Papp Bertalan polgármester;

                            Dr. Juhász Szabolcs jegyző;