MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

197/2013.(XII.20.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság Bérleti-üzemeltetési szerződés kiegészítés

 

 

A Képviselő-testület:

 

 

1.    Elfogadja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság Bérleti-üzemeltetési szerződés kiegészítését

 

2. Felhatalmazza Papp Bertalan polgármestert a Bérleti Üzemeltetési szerződés kiegészítés aláírására.

 

Határidő: azonnal
Felelős:   Papp Bertalan polgármester