MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

196/2013.(XII. 20.)

H A T Á R O Z A T A:

 

 

Az „ÁCS TANYA” közterületként történő nyilvántartásba vételéről

 

A Képviselő-testület:

 

 

 1./ Ács Bertalan és Ács Bertalanné 4326 Máriapócs, Kossuth u. 4. sz. alatti lakosok kérelmét megtárgyalta.

 

2./ Kérelmükre jóváhagyja, hogy a tulajdonukban lévő Máriapócs 047/26 hrsz-on lévő tanyájuknak az „ÁCS TANYA” elnevezést adják.

 

Határidő: azonnal.        

Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző