MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

195/2013.(XII.20.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

 

 

A Képviselő-testület:

 

 

1.           Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő – testülete 4 igen szavazattal elfogadja a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítását.

 

2.       Felhatalmazza Papp Bertalan polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

               Határidő:    azonnal
               Felelős:       Papp Bertalan polgármester