MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

189/2013.(XII.11.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

Dr. Hajdu Szabolcs fogorvos részére a fogászati rendelő használatára vonatkozó bérleti díj megállapításáról

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Dr. Hajdu Szabolcs fogorvos részére a fogászati rendelő használatáért 2014. január 1. napjától havi bruttó 35 000 Ft összegű bérleti díjat határoz meg. Dr. Hajdu Szabolcs fogorvost emellett rezsiköltség megtérítése nem terheli.

 

2./ Felkéri Papp Bertalan polgármestert és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt a bérleti szerződés megkötésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester;

                      Dr. Juhász Szabolcs jegyző