MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

187/2013.(XII.11.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

Máriapócs Város Önkormányzat hozzájárulása Jevcsák Szilvia osztatlan közös tulajdonban lévő földhasználatához

 

A Képviselő-testület:

 

1.a./ Jevcsák Szilvia (4326. Máriapócs, Ady E. u. 30. sz.) kérelmére hozzájárul a máriapócsi külterület 038/91 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonú ingatlan 1 ha, 1.919 m2 nagyságú terület földhasználatához.

 

1.b./ Megbízza a polgármestert a használati megállapodás aláírásával.

       Határidő: azonnal;   Felelős: Papp Bertalan polgármester;