MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

186/2013.(XII.11.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

Máriapócs Város Önkormányzat hozzájárulása Prekup János osztatlan közös tulajdonban lévő földhasználatához

 

A Képviselő-testület:

 

1.a./ Prekup János (4326. Máriapócs, Ófehértói u. 35. sz.) kérelmére hozzájárul a máriapócsi külterület 023/25 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonú ingatlan 4.791 m2 nagyságú terület földhasználatához.

 

1.b./ Megbízza a polgármestert a használati megállapodás aláírásával.

       Határidő: azonnal;

       Felelős: Papp Bertalan polgármester;