MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

185/2013.(XII.11.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

Máriapócs Város Önkormányzat hozzájárulása Prekup Péter osztatlan közös tulajdonban lévő földhasználatához

 

A Képviselő-testület:

 

 1.a/  Prekup Péter  (4326. Máriapócs, Ófehértói u. 37. sz.) kérelmére hozzájárul a máriapócsi külterület 023/25 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonú ingatlan 7.432 m2 nagyságú terület földhasználatához.

 

1.b./ Megbízza a polgármestert a használati megállapodás aláírásával.

       Határidő: azonnal;   Felelős: Papp Bertalan polgármester;