MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

183/2013.(XII.11.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Az Optimális Biztosítási Portfólió Kft megbízási szerződése

 

A Képviselő-testület:

 

1./  Felkéri Papp Bertalan polgármestert és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt az Optimális Biztosítási Portfólió Kft (1181. Budapest, Üllői út 395.) által végezett

   (Meglévő  biztosítottsági  állapot  és  előzményszerződések  vizsgálata, ellenőrzése, elemzése; Igényfelmérés; Értékelés; Versenyeztetés;  Szakvélemény készítése; Szerződések létrehozásának technikai megvalósítása; Kárrendezés; Változások követése; Jogszabályi változások követése; Új konstrukció bemutatása; Díjfizetés koordinálása; Évfordulós megújítás; Napi ügyintézés)

 

tevékenységekre a megbízási szerződés 5 éves időtartamra történő aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Papp Bertalan polgármester;

               Dr. Juhász Szabolcs jegyző;