MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

181/2013.(XII.11.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A mezei őrszolgálat további működtetéséről

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Máriapócs Város Önkormányzat a fegyveres biztonsági őrzéséről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Máriapócs Város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésére 2003. április 9-től létrehozott mezei őrszolgálatot 2014. december 31-ig tovább működteti.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Papp Bertalan polgármester

 

2./ Felkéri  Nagy  Tibor  mezőőrt, hogy a 2013-ben végzett tevékenységről a januári Képviselő-testületi ülésre készítse el írásbeli tájékoztatóját.

Határidő: január testületi ülés időpontja;

Felelős:   Papp Bertalan polgármester;