MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

172/2014.(XI.27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócsi Napköziotthonos Óvodába kamera beszerelésének

árajánlatáról

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Máriapócsi Napköziotthonos Óvodába kamera beszerelésére beérkezett árajánlatok közül Mészáros József kállósemjéni vállakozó árajánlatát fogadja el.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző