MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

171/2014.(XI.27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Napközi Otthonos Óvoda tetőszerkezetének javításával kapcsolatban

 

 

A Képviselő-testület:

 

1./   Felhatalmazza Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy nézzen utána, hogy a

lehet-e jogi lépést indítani az óvoda tetőszerkezetével kapcsolatosan a kivitelező és a műszaki ellenőr fellett.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző