MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

169/2013.(XI.27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

A közmeghallgatás előkészítése, időpontjának és napirendjének meghatározása

A Képviselő-testület:

 

    1./ 2013. december 17. napján du. 1700 órától közmeghallgatást tart a Művelődési Házban. A közmeghallgatás napirendje:

·        Tájékoztató a 2013. évi feladatok végrehajtásáról és 2014. évben tervezett feladatokról

     Előterjesztő: Papp Bertalan polgármester