MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

168/2013.(XI.27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A szilárdhulladék-gazdálkodási program II. ütemének megvalósításáról

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Program - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” tárgyú, KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0003 sz. pályázat benyújtásához, az abban szereplő üzemeltetési koncepció alátámasztásához általa nyújtott, és a részletes megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek.

   Projekt összköltsége:              3.762.547.200 Ft

   Támogatási intenzitása:                94,369032 %

   Támogatás összege:               3.550.679.371 Ft

   Saját erő összege:                    211.867.829 Ft

               Továbbá Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát és díjképzést az önkormányzat megismerte, és annak betartását a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásba delegált képviselőjén keresztül biztosítja, valamint mint a társulás tagja, a Társulási megállapodásban meghatározott tulajdoni részesedése mértékéig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő minimum 5 évig.