MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

167/2013.(XI.27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásnak módosításáról

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a                 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.