MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

166/2013.(XI.27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Dr. Hajdu Szabolcs fogorvos költségkimutatása

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Dr. Hajdu Szabolcs fogorvos költségkimutatása alapján, okiratokkal igazolt 204.390,-Ft felmerült költség megtérítését Pócspetri Önkormányzat átvállalta, melyet tudomásul vesz.