MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

165/2013.(XI.27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Az önkormányzat és a  Fogorvosi Szolgálat  (Carpe Diem Dent Kft. ) orvosi feladatainak ellátásáról szóló szerződés jóváhagyásáról

 

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Az önkormányzat és a  Fogorvosi Szolgálat  (Carpe Diem Dent Kft. ügyvezető: Dr. Hajdu Szabolcs, székhelye: 4326. Máriapócs,             Kossuth u. 32-44.), mint szolgáltató, orvosi feladatainak ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződéssel kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta. Az ellátási szerződésben foglaltakat változatlan tartalommal jóváhagyja.

 

2./ Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét az ellátási szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester