MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

164/2013.(XI.27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Máriapócsi háziorvosi Szolgálat orvosi feladatainak ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról.

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A Máriapócsi háziorvosi Szolgálat orvosi feladatainak ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról szóló előterjesztést megtárgyalta. Az ellátási szerződésben foglaltakat változatlan tartalommal jóváhagyja.

 

2./ Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét az ellátási szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester