MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

163/2013.(XI.27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Máriapócsi Gyermekekért Alapítvány kérelme a tulajdonában lévő pusztafalui ház támogatásáról

 

A Képviselő-testület:

    

1./ Máriapócsi Gyermekekért Alapítvány tulajdonában lévő pusztafalui ház fenntartására 200.000,-Ft támogatást biztosít, melyet a 2014. évi költségvetésben kell szerepeltetni.