MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

162/2013.(XI.27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók

pénzbeli támogatásáról

 

A Képviselő-testület:

 

1./      Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Máriapócson lakóhellyel rendelkező a felsőoktatás nappali tagozatán tanulókat, hallgatói jogviszony igazolása mellett, kérelemre pénzbeli támogatásban részesíti:

 

1/a     a  2014. február 15-ig benyújtott kérelmek esetén  2014. márciusi hónapban,  hallgatónként  10.000.- Ft (azaz tízezer) összeg,

 

1/b     a 2014. szeptember 15-ig benyújtott kérelmek esetén  2014. októberi hónapban  hallgatónként 10.000 Ft (azaz tízezer) összeg.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Papp Bertalan polgármester