MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

160/2013.(XI.27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi belső ellenőrzési terve

 

A Képviselő-testület:

 

         1./  Máriapócs Város Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző; Gyarmat-Tax Kft.