MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

158/2013.(XI.27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzata és Közös Hivatalában

a bankszámlák kezelésére vonatkozó belső

ellenőrzés eredményéről

 

A Képviselő-testület:

 

      1./  Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a bankszámlakezelésre vonatkozó belső ellenőrzésről szóló ellenőrzési jelentést és a vezetői összefoglalót tudomásul veszi.

 

2./ Az ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló alapján készített intézkedési-tervet jóváhagyja.

 

   Határidő: azonnal

   Felelős: Dr. Juhász Szabolcs