MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

156/2013.(XI.27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Az Optimális Biztosítási Portfolió Kft részéről megküldött megbízási szerződés véleményezése

 

A Képviselő-testület:

 

 1./ Az Optimális Biztosítási Portfólió Kft. által megküldött megbízási szerződésről a soron következő képviselő-testületi ülésen dönt.

 

       Határidő: folyamatos

       Felelős:  Papp Bertalan polgármester;

         Dr. Juhász Szabolcs jegyző;