MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

151/2013.(X.31.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Kölcsönös együttműködési megállapodás és testvérvárosi kapcsolatok kialakításáról

 

 

A Képviselő-testület:

                                                                  

1./ Kölcsönös együttműködési megállapodást kíván kialakítani a szlovákiai Klokocov és Kaprony településekkel, valamint támogatja testvérvárosi kapcsolat kialakítását Csíkpálfalvával és egy határmenti kárpátaljai településsel.

Határidő: folyamatos

Felelős: Papp Bertalan polgármester;

 

2./ Amennyiben lehetőség van rá a kölcsönös együttműködési megállapodások és a testvérvárosi kapcsolatokra vonatkozó dokumentumok Máriapócs várossá válásának 20. évfordulóján kerüljenek aláírásra.

Határidő: folyamatos

Felelős: Papp Bertalan polgármester;