MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

150/2013.(X.31.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Tóth István Máriapócs Város körzeti megbízottja, rendőrzászlós részére elismerő oklevél adományozásáról

 

 

A Képviselő-testület:

                                                                  

1./ A soron következő nyílt testületi ülésen Tóth István Máriapócs Város körzeti megbízottja, rendőrzászlós részére a bűnözés visszaszorításáért végzett munkájáért elismerő oklevelet és              20 ezer forint értékű tárgyjutalmat adományoz.

Határidő: soron következő testületi ülés időpontja

Felelős: Papp Bertalan polgármester;