MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

149/2013.(X.31.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Az IVS beruházás építési területén indokolttá vált fák kivágásáról

 

 

A Képviselő-testület:

                                                 

1./ Az IVS beruházás építési területén indokolt esetben, a fák kivágásához hozzájárul.

 

       Határidő: folyamatos

       Felelős:   Papp Bertalan polgármester