MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

143/2013.(X.09.)

H A T Á R O Z A T A:

 

 

Máriapócs településen található közkifolyók ideiglenes szüneteltetésére irányuló javaslat

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Felkéri Papp Bertalan polgármestert, hogy a képviselők és Makrai Sándor intézményvezető részvételével hirdessen bejárást a közkifolyók ideiglenes szüneteltetése tárgyában és a jelenlévők döntsenek az ideiglenes szüneteltetésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester