MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

142/2013.(X.09.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Máriapócsi Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának javaslata a tulajdonában lévő pusztafalui ház jövőbeni hasznosítására vonatkozóan

 

A Képviselő-testület:

 

 1./ A Máriapócsi Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának a tulajdonában lévő pusztafalui ház jövőbeni hasznosítására vonatkozó javaslatait megtárgyalta. A támogatási lehetőségeket a 2014. évi költségvetés elfogadásánál megvizsgálja.

           Határidő: folyamatos    Felelős: Papp Bertalan polgármester