MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

141/2013.(X.09.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről

A Képviselő-testület:

 

1.)         a helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz előzetes igényt nyújt be, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére 430 m3 mennyiségre, 7 099 300 Ft összegre.

Határidő: 2013. október 15.

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Juhász Szabolcs jegyző;

 

2.)         A belügyminiszter helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelete alapján az önkormányzat  az 546 100 Ft saját forrást a költségvetéséből  biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Juhász Szabolcs jegyző;

 

3.)         A támogatás megítélését követően határozza meg a szociális tűzifa természetbeni támogatás feltételeit és választja ki a rászorulókat.

Határidő: folyamatos

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Juhász Szabolcs jegyző;