PÓCSPETRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2011.(XII.22.)

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

25/2011.(XII.22.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

a közös önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz és szennyvízszolgáltatás díjának megállapításáról

Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete – Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

 

 • A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) b.) pontjában, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján a közös önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz és szennyvízszolgáltatás díjának megállapításáról az alábbiakat rendeli el:

 

 

 1. 1. §

 1. A közös önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz köbméterenkénti díja 182,-Ft + ÁFA.

 

 1. A vízóra alapdíj összege 600,-Ft/hó + ÁFA

 

 

 1. 2. §

 1. A szennyvízszolgáltatás köbméterenkénti díja 172,-Ft + ÁFA

 

 1. A vízterhelés köbméterenkénti díja 12,-Ft + ÁFA

 1. A lakossági folyékonyhulladék elhelyezés, kezelés díja 300,-Ft/m3 + ÁFA

 

 

 1. 3. §

 

 1. Ez a rendelet 2011. december 27.-én lép hatályba.

 

 1. E rendelettel megállapított díjakat 2011. december 31. napjától kell alkalmazni.

 

 1. Hatályát veszti Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(III.02.), illetve Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(III.02.) számú rendelete.

 

 

M á r i a p ó c s, 2011. december 22.

 

 

Dr. Süli Éva Mária s.k.            Pataki László József s.k.

jegyző                                                  polgármester

 

 

Dr. K i s s  Béla s.k.                               Papp Bertalan s.k.

jegyző                                                         polgármester

 

 

Szmolinka Zoltán Ignácné s.k.  Andicsku Andrásné s.k.

jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 

T ó t h  Árpád s.k.               Miklóssy András Kálmánné s.k.

jegyzőkönyv-hitelesítő

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2011. december 23.-án kihirdettem.

Máriapócs, 2011. december 23.

Dr. Kiss Béla

jegyző