MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

140/2013.(X.09.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Gyermekétkeztetés helyszínének kialakítása

 

A Képviselő-testület:

 

1./  Felkéri Papp Bertalan polgármestert, hogy a Lelkigyakorlatos és Zarándokház vezetőjével egyeztessen az iskolai gyermekétkeztetés ideiglenes megszervezésével kapcsolatban.

          Határidő: azonnal;

          Felelős:   Papp Bertalan polgármester;

 

  2./ Megbízza Papp Bertalan polgármestert, hogy tervezővel egyeztessen a gyermekétkeztetés megszervezésére alkalmas helyiség kialakításáról.

          Határidő: azonnal;

          Felelős:   Papp Bertalan polgármester;