MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

139/2013.(X.09.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatáról

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  épületek villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta. Tudomásul veszi, hogy az épületek villamos biztonságtechnikai vizsgálatát kötelező jelleggel el kell végeztetni, ezért a hivatalra eső rész díját a közös hivatal számlájáról, az intézményeknél végzett vizsgálatot pedig, az intézményi költségvetésekből kell rendezni.

  Kéri, hogy Fábián Lajos szakértő készítsen kimutatást arra vonatkozóan, melyik intézménynél mennyi munkaórát dolgozott.

         Határidő: folyamatos;        

Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző