MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

138/2013.(X.09.)

H A T Á R O Z A T A:

 

 

Az Optimális Biztosítási Portfolió Kft részéről megküldött megbízási szerződés véleményezése

 

A Képviselő-testület:

 

 1./ Az Optimális Biztosítási Portfólió Kft-vel 1 év időtartamra megbízási szerződést köt az önkormányzat biztosítási ügyeinek intézésére.

 

2./ Megbízza Papp Bertalan polgármestert és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt a megbízási szerződés aláírásával.

 

       Határidő: folyamatos

       Felelős:  Papp Bertalan polgármester;

        Dr. Juhász Szabolcs jegyző;