MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

137/2013.(X.09.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Felsőoktatásban résztvevők támogatásáról

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Máriapócs Város Önkormányzat nem kíván csatlakozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2014. évi fordulójához.

 

2./ Megbízza Papp Bertalan polgármestert, hogy a soron következő ülésre kerüljön kidolgozásra, hogy a felsőoktatásban résztvevőket az önkormányzat milyen összegben és milyen feltételekkel tudja támogatni.

Határidő: soron következő ülés időpontja

Felelős:   Papp Bertalan polgármester