MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

136/2013.(X.09.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Baracsi Temetkezési Kft beszámolója a 2013. évben végzett munkáról, és a 2014-ben tervezett feladatokról

 

A Képviselő-testület:

 

1./  A Baracsi Temetkezési Kft 2013. évben végzett munkájáról és a 2014-ben tervezett feladatokról szóló beszámolóját elfogadja.

2./ A 2014. évi önkormányzati költségvetésben határozza meg a ravatalozó felújítására fordítható összeget.