MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

128/2013.(IX.11.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014-es munkaterve

                                      

A Képviselő-testület:

 

1./ Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014-es munkatervét elfogadja.