MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

127/2013.(IX.11.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Nyírgyulaj Községi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Nyírgyulaj Községi Polgárőr Egyesület kérelmének helyt ad és a Máriapócs, Pócspetri, Nyírgyulaj települések területén térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, az általános forgalmi adó 25 %-ról,  27 %-ra történő változása miatt megemelkedett költségekhez arányosan az egyesület részére 61 058 Ft támogatást biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester