MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

126/2013.(IX.11.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Piskóti Miklós építési vállalkozó (4400. Nyíregyháza, Kosbor út 9. sz.) árajánlata a fogorvosi és a védőnői rendelő előtti terület térkövezésére, homlokzatszínezésre, stablon eresz festésre

 

A Képviselő-testület:

 

 1./ A benyújtott árajánlat alapján, amennyiben a vállalkozó elfogadja a pénzügyi teljesítés végső határidejeként a 2013. december 31-i időpontot, szerződést köt Piskóti Miklós építési vállalkozóval (4400. Nyíregyháza, Kosbor út 9.) a fogorvosi és a védőnői rendelő előtti terület térkövezésére, homlokzatszínezésre, stablon eresz festésre bruttó 1 634 844 Ft összegben.

 

Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy Piskóti Miklós építési vállalkozóval egyeztessen, és ha hozzájárul a fizetési határidő 2013. december 31-ig történő megjelöléséhez, úgy a vállalkozási szerződést kösse meg.

         Határidő: azonnal

         Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Juhász Szabolcs jegyző;