MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

125/2013.(IX.11.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Tájékoztató Máriapócs Város Önkormányzata és Közös Hivatalában előirányzat-felhasználás jogszabályoknak és belső szabályoknak megfelelő irányításáról, ellenőrzéséről

 

A Képviselő-testület:

 

1./   Az előirányzat-felhasználás jogszabályoknak és belső szabályoknak megfelelő irányításáról és ellenőrzésére vonatkozó jelentést tudomásul veszi.

       Határidő: folyamatos

       Felelős: Papp Bertalan polgármester

                       Dr. Juhász Szabolcs jegyző