MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

124/2013.(IX.11.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Tájékoztató Máriapócs Város Önkormányzata és Közös Hivatalában a tervezési folyamatok jogszabályoknak és belső szabályoknak megfelelő végrehajtásának ellenőrzéséről

 

A Képviselő-testület:

 

1./   A tervezési folyamatok jogszabályoknak és belső szabályoknak megfelelő végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó jelentést tudomásul veszi.

       Határidő: folyamatos

       Felelős: Papp Bertalan polgármester;

                       Dr. Juhász Szabolcs jegyző