MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

123/2013.(IX.11.)

H A T Á R O Z A T A:

 

„Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú pályázat BM EU önerő alap támogatás igénylése

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Felhatalmazza Papp Bertalan polgármestert, hogy az Észak-alföldi Operatív Program ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú „Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című beruházáshoz az önerő csökkentéséhez BM EU önerő alap támogatást igényeljen.

·                   Pályázó: Máriapócs Város Önkormányzata;

·                   Képviselő-testület határozatának száma: 122/2013.(IX.11.)

·                    A tervezett fejlesztés: „Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” Általános Iskola külső felújítása projektelem

·                   A projektelem összköltsége: 52 623 106 Ft

·                   Pénzügyi ütemezése: 2014. II. félév

·                    Pénzügyi forrásainak összetétele: ÉARFÜ-vel kötött támogatási szerződés alapján, a támogatás összege: 44 729 637 Ft, saját erő: 7 893 469 Ft. Éves ütemezése: 2014. II. félév

·                    Saját forrás biztosításának módja: Máriapócs Képviselő-testületének 2014. év költségvetési rendelete

 

2./   A projektelemre igényelt BM önerőalap összege 3 157 e/Ft.

 

3./  Felhatalmazza Papp Bertalan polgármestert továbbá, hogy a pályázat benyújtásához a helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról, a belügyminiszter 19/2013.(V.22.) BM rendeletében meghatározottaknak megfelelően a Máriapócs Város Önkormányzat nevében nyilatkozzon.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal