MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

122/2013.(IX.11.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A  megyei  önkormányzati  tartalék és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 2013. évi igénylése

 

A Képviselő-testület:

 

1.    A  megyei  önkormányzati  tartalék és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 2013. évi igénylésére pályázatot nyújt be.

 

                   Határidő: azonnal

                   Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző;  Papp Bertalan polgármester

                   Határozatról értesül: Hivatal dolgozói; Irattár