MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

121/2013.(IX.11.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Tájékoztató a Máriapócs Város Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

 

A Képviselő-testület:

 

1./  Máriapócs Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  2013. évi költségvetés I. félévi tájékoztatóját elfogadja.

       Határidő: azonnal ; Felelős : jegyző

     Határozatról értesül: Hivatal dolgozói; Irattár